Ručení přepravce

Za ztrátu, poškození nebo překročení dořučovací lhůty ručí přepravce od převzetí zboží do dodání zboží jako i článku 17 CMR dle § 425 po hranici neodvratné události dle § 426. Tady platí zvláštní důvody k vyloučení odpovědnosti, které odpovídají článku 17 odstavec 4 CMR, (§ 427), jako jsou například nedostatečné balení, naložení, vyložení, přírodné složení zboží atd. Dle ustanovení článku 3 CMR ručí přepravce za své lidi jako za sebe (§ 428). Pro případ ručení za škody na zboží platí dle článku 23 Odstavec 1 CMR princip náhrady hodnoty zboží (§ 429). Ručení přepravce za poškození zboží je vymezené na 8,33 výpočtové jednotky za kilogram zboží (§ 431 odstavec 1). Ručení přepravce za překročení dodací lhůty není ohraničen do výše hodnoty nákladu, ale do výše třinásobné hodnoty nákladu (§ 431 odstavec 3) – jinak jak v článku 23 odstavec 5 CMR. Omezení ručení neplatí v případě obzvlášť těžkém zavinění (§ 435).