Promlčecí lhůta

Promlčecí lhůta činí jako i článku 32 CMR jeden rok, při úmyslu nebo těžkém zavinění 3 roky. Písemná reklamace zastavuje promlčecí lhůtu po dobu, až přepravce tento nárok písemně zamítne (§ 439). Promlčecí doba počíná běžet uplynutím dne dodávky zboží nebo dne, kdy dodávka se měla dodat.