Nákladní list

Nákladní list, (který se vystavuje jenom na základě zažádaní přepravce a dle zákona), slouží jako v předpisech CMR jako dúkazní prostředek a jeho obsah je upravený jako v článku 8 CMR (§ 408).