Aplikace práva

Mezinárodní domluvy mají přednost u transportů překračujících hranice, domluvy ve smyslu všeobecných obchodních podmínek nebo smluvních podmínek, kterých ustanovení protiřečí normám mezinárodních domluv, jsou neplatné. To stanovuje explicitně ustanovení §§ 451, 452 d ads. 3 Německého Obchodního zakonníku. Smluvní ustanovení spediční smlovy se řídí předpisy CMR