Rodinné právo

Právní služby v oblasti německého rodinného práva pro občany České republiky

Rodinné vztahy mezi občany České republiky a Spolkovou republikou Německo nejsou již neobvyklé, spíše časté. Mezinárodní rodinné právo (česko-německé) má velký praktický význam a vyžaduje i specializaci v této oblasti. Jedná se o manželství se zahraničním prvkem s rodinně-právními problémy.

Potřebné překlady dokumentů zabezpečí moje kancelář v spolupráci se soudními tlumočniky.

Ráda Vám při osobním rozhovoru poskytla infomace a poradenství ohledně níže uvedené právní tématice a budu Vás zastupovat mimosoudně jako i před rodinnými soudy v Německé Spolkové Rebublice.

  • rozluka
  • rozvod
  • výživné
  • právo na péči o dítě
  • kontakt i dítětem
  • majetkové rozdělení
  • vyrovnání sociálního pojištění
  • příprava manželských smluv