Náklady

Chcete-li využít moje poradenství, zavolejte na dole uvedené telefoní číslo nebo napište email a domluvíme si první termín.

Promluvím si s Vámi obsáhle o Vaším případu a budu Vás informovat o vyhlídkách na úspěch, o možném riziku jako i nákladech sporu.

V případě, že máte právní pojištění, požádám o převzetí nákladů sporu Vaší právní pojišťovnu.

Ráda Vás taky budu infomovat o možnostech využití a uplatnění pomoci v řízení a pro případ poradenství.