Ušlá mzda a škoda v domácnosti

Zaměstnanec má nárok na uplatnění ušlé mzdy, pokud z důvodu nehody nebyl schopen vykonávat své zaměstnání. To platí pro zaměstnance pravidelně od 7 týdne nemoci, protože v prvních 6 týdnech nemoci platí nemocenskou zaměstnavatel. Výše tohoto nároků se řídí dle posledního platu včetně vánočních a letních prémií a přesčasů.

Samostatně výdělečné osoby můžou požadovat náhradu za ztrátu vlastní pracovní síly. Může se jednat o zmenšení zisku nebo nákladů za náhradní pracovní sílu. Jedná se-li o činnost v domácnosti, může poškozená osoba požadovat náhradu za škodu v domácnosti dle vynaložení času.