Škoda na jiných předmetech

Při dopravní něhodě se můžou poškodit i jiné předměty (např. Oblečení, brýle, zavazadla atd.). Jedná se o škodu, kterou je viník povinnen uhradit ve výši ceny za znovuopatření těchto předmětů. V případě, že se tato věc již neprodukuje, je rozhodná pořizovací cena.