Paušální náklady

Mimo jné může poškozený požadovat náhradu paušálních nákladů (telefon, nákday na dopravu k advokátovi) ve výši kolem 25,00 €.