Vyrovnání sociálního pojištění

Vyrovnání sociálního pojištění znamená, že se manželé podělí o své důchodové čekatelské nároky, které získali během manželství. Každý obdrží půlku nároků na sociální zabezpečení. Pro manželé to znamená, že každý obdrží od druhého půlku nároků na zákonné sociální zabezpečení, na odborové zabezpečení anebo ze životního pojištění. Rozhodující dobou pro rozdělení těchto nároků je tzv. „doba trvání manželství“, která počíná prvním dnem v měsíci, ve kterém se manželství uzavřelo a končí posledním dnem měsíce před doručením návrhu na rozvod manželství