Rozvod

Dle § 1565 I 1 BGB existuje jenom jeden důvod k rozvodu, ztroskotání manželství. Manželství je dle § 1565 I 2 BGB ztroskotáno, když
(1) již neexistuje mezi manžely manželské soužití a
(2) se již nadá očekávat, že ji manželé obnoví

Důkazem ztroskotání manželství je:
- přímím důkaz, že již neexistuje manželské soužití a že se nedá očekávat, že je manželé obnoví
- nepřímím důkazem, nevyvratitelnou domněnkou ztroskotání manželství po jednoleté odluce, když oba manželé podají žádost o rozvod nebo když odpůrce s rozvodem souhlasí
- nepřímím důkazem, nevyvratitelnou domněnkou ztroskotání manželství po tříleté odluce i proti vůli jednoho z manželů