Majetkové rozdělení

Otázky ohledně výše majetkového vyrovnání vznikají vždy v případě, když manželé neuzavřeli žádnou předmanželskou nebo manželskou smlouvu. V případě zákonného majetkového vyrovnání má každý manžel právo na polovinu majetkových hodnot, které druhý manžel získal během trvání manželství.