Časově omezený pracovní poměr

  • Prozkoumání platnosti a zákonnosti časového omezení
  • Mimosoudní a soudní uplatnění neplatnosti časového omezení
  • Vyjednání odstupného jako „protiplnění“ za ukončení pracovního poměru