Výpověď, ochrana před výpovědí a odstupné

  • Prozkoumání platnosti výpovědi
  • Prozkoumání vyhlídky na úspěch žaloby na ochranu proti výpovědi
  • Uplatnění nároků vyplývajících z ukončení pracovního poměru výpovědí
  • výplata mzdy
  • nárok na dovolenou a její odškodnění
  • pracovní posudek
  • Vyjednání odstupného
  • Vyjednání smlouvy o ukončení pracovního poměru
  • Poradenství ohledně sociálně-právních následků výpovědi (nárok na podporu)