Věcná škoda na vozidle

Oprava a totální škoda

Poškozená osoba může požadovat náhradu škody buď proplacením nákladů za provedenou opravu vozidla nebo namísto opravy může požadovat peněžitou náhradu škody ve výši nákladů na opravu stanovenou soudním znalcem ve výši znalcem vyčílené sumy bez DPH.

Snížení hodnoty vozidla

Pokud škoda vznikla na vozidle, které není starší 4 roky a nemá nejato víc jak 100.000 km, může poškozená osoba, pokud se nejedná o zanedbatelnou škodu, požadovat kromě náhrady nákladů na oparvu vozidla i takzvané merkantilní snížení hodnoty vozidla. Výše tohoto finančního vyrovnání spočívá z rozdílu nezi hodnotou vozidla před nehodou a po něhodě.

Náklady za odtahovou službu, vyproštění vozidla, náklady za odhlásení, změnu a přihlásení vozidla

Poškozený má nárok na náhradu veškerých vzniklých nákladů za odtahovou službu a vyproštění vozidla. K tomu patří i náklady za odhlášení, změnu a přihlášení vozidla včetně nákladů za značky zničeného jako i nového vozidla.

Náklady odborního a soudního znalce

Nejedná se-li o zanedbatelnou škodu, doporučuji pověření odborného znalce v oboru dopravních prostředků, kterého si může vybrat sám poškozený. Náklady pověřeného znalce nese osoba, která dopravní nehodu zavinila. Právo pověřit odborního znalce nezaniká ani v případě, když druhá strana již pověřila jiného znalce.