Léčebné náklady

Poškozený může uplatňovat nárok na náhradu léčebních nákladů, pokud tyto náklady nenese jeho zdravotní pojišťovna. Často se jedná o náklady, které pojišťovna nehradí a tyto se můžou uplatňovat jako položka náhrady škody. Jedná se o náklady na léčení u zubního lékaře, lázně, kozmetická uprava jizvy a náklady na dopravu.