Dopravní právo

Dopravní právo pojímá v podstatě následující oblasti:

  • občanské dopravní právo, především odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku (dopravní nehoda) a dopravní smluvní právo (koupě a prodej dopravních prostředků, oparva vozidel)
  • Dopravní trestné právo a dopravní přestupky (pokuty a varování)
  • Řidičské oprávnění